REGULAMIN

I. Postanowienia wstępne

1.Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu prowadzonego pod adresem www.poplavsky.pl Operatorem sklepu jest POPLAVSKY ,  z siedzibą w Płocku. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.

2.Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu ma POPLAVSKY ,  zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

3.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

4. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta.

5. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

7. Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: http://www.poplavsky.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;

8. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

9. Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

10.  Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

11. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

12.  Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

13.  Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.  

II. Informacje o Sprzedawcy

POPLAVSKY

ul. Armii Krajowej 36, 09-410 Płock

NIP: 7742723392

tel. 24-3698700

e-mail : sklep@poplavsky.pl

III. Przyjmowanie zamówienia

1.Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2.Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.poplavsky.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

3.Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy lub podczas przerw urlopowych rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4.Zamówienia realizowane są zazwyczaj w przeciągu 2 dni roboczych. Zastrzegamy sobie termin maksymalnie 7 dni roboczych na realizację zamówienia. W przypadku przedmiotów na specjalne zamówienie termin realizacji określany jest indywidualnie.

5.Złożenie zamówienia w poplavsky.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6.Informacje dotyczące produktów w poplavsky.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.

7.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

8.Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie oraz fakt iż kamienie mogą różnić się między sobą – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie się różnić.

9.Wszystkie produkty oferowane na stronie www.poplavsky.pl są produktami fizycznymi

IV. Dokonywanie zmian oraz wycofania zamówienia

1.Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.

2.Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie e-mailem, pod adresem sklep@poplavsky.pl

3.Nie można dokonać anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.

V. Ceny

1.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian bez konieczności informowania klienta.

VI. Paragony i faktury

1.Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.

2.Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

VII. Terminy realizacji zamówień

1.Zamówienia realizowane są zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych. Zastrzegamy sobie termin maksymalnie 7 dni roboczych na realizację zamówienia.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub jego  anulowania  – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.

3. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży nawet w trakcie już złożonego zamówienia z przyczyn losowych lub innych wcześniej nieprzewidzianych.

4. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania właściwego numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

5. Termin realizacji zamówienia : czas od odnotowania zapłaty za  zamówienia do wysyłki zamówienia.

VIII. Uszkodzenia przesyłek

1.Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Kupujący nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmii, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.

2.Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

3.W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności kuriera oraz niezwłocznie (w miarę możliwości natychmiast) skontaktować się z poplavsky.pl, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.

4.Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu.

IX. Dokonywanie płatności

1.Sklep honoruje następujące formy płatności:

przekaz/przelew – na rachunek sklepu, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub symbol zamówionego produktu

PayU

PayPal

2.Brak zapłaty za zamówiony (towar) produkt w terminie 7 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

3.Dwukrotne anulowanie zamówienia z powodu braku wpłaty skutkować będzie usunięciem konta ze sklepu poplavsky.pl i brakiem możliwości dokonywania zakupów.

X. Warunki dostawy

Dostępne sposoby dostawy:

W związku z kolejna podwyżką cen Poczty Polskiej i licznymi problemami z dostarczaniem przesyłek, jesteśmy zmuszeni zrezygnować z wysyłek listem poleconym

DARMOWA WYSYŁKA  dla zamówień pow. 159 zł – Kurier DHL

Kurier DHL – 15 zł
Kurier UPS – 17 zł

Paczkomat InPost 24/7 – 9,50 zł

Przesyłka kurierska pobraniowa Pocztex 24 – 17 zł

 

XI. Zwrot zamówionego towaru

1.Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2.Zwracany w powyższym trybie produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (produkt, metka, itp.), oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania, przeróbek itp.

3.Zwrot produktów w powyższym trybie odbywa się na koszt Kupującego

4.Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

5.Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty.

6.W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

7.W przypadku, gdy zwrot nie zostanie uznany, np. z powodu odesłania po upływie 14 dni, zabrudzenia, używania, braku metek lub oryginalnego opakowania, będzie on odesłany na koszt Kupującego po wpłacie na konto Sklepu kosztu przesyłki.

8.Kupujący traci prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 USTAWY z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zapis ten nie dotyczy określenia przez Kupującego długości naszyjników lub bransoletek.

XII. Reklamacje  – wada produktu

1.W przypadku pojawienia się wad produktu, w celu zgłoszenia reklamacji , należy wysłać go do siedziby firmy POPLAVSKY , ul. Armii Krajowej 36/49, 09-410 Płock  z dopiskiem: REKLAMACJA

2.Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć ksero paragonu lub faktury, a na osobnej kartce opis wady.

3.Dostarczenie towaru do siedziby firmy, odbywa się na koszt Kupującego.

4.W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Kupujący otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.

5.Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.

6.W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Kupującego lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii), Poplavsky skontaktuje się z Kupującym w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.

7.W przypadku uzasadnionej reklamacji, gdy naprawa jest niemożliwa, towar zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru) sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne dostępne w sklepie towary do wyboru.

XIII. REKLAMACJA – Niedostarczona przesyłka

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie- zagubienie towaru z chwilą przekazania go firmie świadczącej usługę doręczenia.

2. Kupujący powiadamia sklep poplavsky.pl drogą email o fakcie nieotrzymania przesyłki.

3. Jeżeli przesyłka została wysłana oraz jeżeli zgodnie z regulaminem firmy świadczącej usługę doręczenia upłynął termin doręczenia przesyłki, sklep Poplavsky składa reklamację.

4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie – przesyłka została zagubiona, niedostarczona – Kupujący otrzyma zwrot pieniędzy na podany numer konta. W przypadku wysyłki przesyłki z zadeklarowana wartością lub ubezpieczonej będzie to zwrot całej kwoty, w innym przypadku będzie to kwota przyznana przez firmę dostarczająca.

XIX. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f)  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

 

4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.  

XX. INFORMACJE DODATKOWE  

 

1 Konto.  

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@poplavsky.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: 09-410 Płock, ul. Armii Krajowej 36

 

 2. Newsletter  

 

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:sklep@poplavsky.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: 09-410 Płock, ul. Armii Krajowej 36

 

XX. Postanowienia końcowe

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.

2.Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.

3.Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na poplavsky.pl

4.W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

5.Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: sklep@poplavsky.pl

6.Użyte w szacie graficznej znaki, fotografie, katalogi, prezentacje, opisy oraz nazwy własne są własnością firmy POPLAVSKY  i podlegają ochronie prawnej. Używanie ich oraz kopiowanie do dalszego wykorzystania jest prawnie zabronione.

7.Strony umów zawartych za pośrednictwem Sklepu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży.

8.Wszelkie spory związane z umowami zawartymi ze sklepem poplavsky.pl będą rozpatrywane przez właściwe Polskie Sądy Powszechne.